Refund policy

Reklamasjon og garanti
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, innen 2 måneder, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget det, gi Vintagevelo.no skriftelig melding om reklamasjon i henhold til Forbrukerkjøpsloven § 30.